•  
    Shadi Khalel

"Jag trivs jättebra med min roll i företaget". Det säger Shadi Khalel som arbetar som kontaktperson inom Shamsen. Det innebär att han är en länk mellan kund, assistenter och företagsledning.

Namn: Shadi Khalel.

Ålder: 24 år.

Bor: I lägenhet i Borlänge.

Familj: Fru och två barn, 3,5 och 1,5 år.

Utbildning: Kom till Sverige för sex år sedan och har genomgått SFI och grundläggande svenska som andraspråk. Planerar att läsa vidare.

Arbetar med: ICA-lagrets varumottagning och kontaktperson på Shamsen.

Tjänstegrad/omfattning: 85 procent på lagret och cirka 60 timmar i månaden som kontaktperson.

Det bästa med att vara kontaktperson: ”Jag utför en hel del dokumentation och rapportering. Är en länk och förmedlar behov och önskemål mellan kund, assistenter och företagsledning. Det är ett roligt arbete, och jag trivs jättebra med min roll i företaget.

Mindre bra: ”Känslan när man så gärna vill hjälpa en kund, och inte kan. Många gånger skulle jag vilja göra mer, men det är inte alltid man som kontaktperson eller personlig assistent räcker till. Tack och lov finns det oftast andra aktörer runt kunden som uppfyller behovet.”