• Assistansbolag

Hur hjälper ett assistansbolag mig?

Assistansbolag är på många sätt det som säkerställer att personer som har rätt till personlig assistans får den service de förtjänar. För även om rätten till assistans avgörs av försäkringskassan eller på kommunal nivå så är det i de flesta fall privata assistansbolag som ansvarar för det praktiska.
Seriösa och personliga assistans företag är däremot mer än bara en hjälp. De är för många personer en del av vad som får vardagen att fungera. Genom att leva upp till såväl lagstadgade och krav och tillståndspliktiga villkor ser man till att sålla bort oseriösa assistansbolag. Men trots detta är det står skillnad på den nivå av service som olika assistansbolag tillhandahåller.
Genom att välja ett kompetent, kunnigt och erfaret assistansföretag så skapar man rätt förutsättningar för ett bättre liv för den som behöver hjälp. Nu för tiden är det vanligt specialanpassa assistensen utifrån faktiska behov och funktionsvarianter.

Hur hittar jag det “bästa” assistansbolaget för mina behov?

På kort tid har antalet privata assistansbolag verkligen skjutit i höjden. Detta har gjort det svårt för många att veta vilket man bör välja. Särskilt då samtliga i de flesta fall utger sig för att vara bäst lämpade i varje given situation. Är du i behov av personlig assistans men är osäker på vad som är rätt för dig? Då har vi några tips på vägen.
• Var tydlig med dina behov och önskemål redan i ett tidigt skede. Olika assistansbolag har skilda kompetenser, vilket gör att du snabbare får en känsla för huruvida ett visst assistansbolag är rätt för dig.
• Räds inte för att jämföra. Alla bra assistans företag tål att jämföras, och många uppmuntrar sina kunder och brukare att verkligen undersöka alternativ och känna efter vad som är rätt val för den enskilde.
• Var inte orolig inför ett eventuellt byte. Att byta assistans företag är något som de flesta gör en eller flera gånger. Seriösa bolag har full förståelse för att förutsättningar förändras med tiden.
Genom att ta kontroll över situationen och vara ärlig med såväl sig själv som det personlig assistans bolag man väljer att kontakta så har man tagit ett väldigt stort steg mot att förbättra och hitta det allra bästa bolaget för de egna behoven.

Är det bättre att anlita ett privat assistansbolag än ett kommunalt?

De senaste åren har visat en tydlig trend i att allt färre kommuner väljer att på egen hand ta hand om assistansbehovet. Detta har resulterat i att privat assistansbolag blir det mest vanliga alternativet. Men det finns fortfarande kommunala assistansbolag som erbjuder tjänster, vilket väcker fråga om det är någon egentlig skillnad mellan dem och de privata alternativen.
Värt att poängtera är att samtliga assistansbolag måste leva upp till de lagstadgade kraven avseende kvalitet och oavsett om de är kommunala eller privata så granskas deras verksamhet regelbundet. Därför är det på ett teoretiskt plan ingens skillnad. Trots detta så kan den upplevda servicen variera mellan olika bolag. Då konkurrensen mellan privata assistans företag är högre så har de generellt sett haft större incitament att leva upp till högre förväntningar.

Hur anlitar jag ett assistansbolag?

Det står numera var och en fritt att välja assistansbolag. I många fall är processen inte svårare än att man kontaktar det bolag man är intresserad av så hanterar de resten. Detta gäller både dig som byter från ett befintligt personlig assistansbolag, och som för förstå gången kontaktar ett assistans företag. Kom ihåg att alla olika assistansbolag är här för att underlätta för de som behöver hjälp. Därför är de alltid behjälpliga och kommer att vara engagerade när det kommer till frågor och funderingar.
• Det måste föreligga ett beslut om rätt till personlig assistans som tagits av hemkommunen eller försäkringskassan. Detta är en del av vad som avgör huruvida man faktiskt har rätt till personlig assistans.
• Man kontaktar assistansbolaget man är intresserad av via ett telefonsamtal eller kontaktformuläret på deras hemsida. De flesta privata assistansbolag föreslår ett inledande möte för att säkerställa att alla inblandade är trygga med ett eventuellt samarbeta.
• Var noggrann med att reda ut eventuella frågetecken och säkerställ att du är införstådd med de avtal som undertecknas.
Svårare än så behöver det egentligen inte vara. Numera är personlig assistans bolag väldigt måna om att de ska vara enkla att anlita. Därför är de alltid behjälpliga och tar i många fall hand om det administrativa så att den som är i behov av assistans kan fokusera på sin vardag. Är du inte helt säker på hur processen går till så kan du även få hjälp från din hemkommun eller från försäkringskassan. Då dessa ansvarar för den praktiska delen av saker och ting så är de även en bra källa till information om vad som rent lagmässigt gäller.

Vad kostar det att anlita ett assistansbolag och hur finansieras det?

Alla som har beviljats rätt till assistans via ett beslut från kommun eller försäkringskassan får sitt behov av personlig assistans finansierad via ett standardiserat ersättningsbelopp. Exakt hur stor ersättningen är varierar med tiden och justeras i de flesta fall upp för att täcka inflationsrelaterade förändringar. Eftersom ersättningsnivå även varierar beroende på huruvida det är kommunen eller försäkringskassan som ansvarar för utbetalningen så är det viktigt att veta vad som gäller i ens eget fall.
I stor utsträckning så har de flesta privata assistansbolagen väldigt jämförliga prissättningar. Det gör att man sällan behöver oroa sig för att omkostnaderna ska skena. Trots detta så kan kostnaderna mellan olika assistansbolag variera, och ibland kan man behöva betala extra för särskilda tjänster. Men grundkostnaderna täcks alltid av den lagstadgade rätten till assistansersättning. Möjligheten för assistansbolag att kräva väldigt hög betalning är på många sätt begränsad i lag. Därför är kostnaderna på det stora hela väldigt harmoniserade mellan olika assistansbolag.

Fördelarna med att anlita ett assistansbolag

När du väljer att anlita ett assistansbolag så gör du mycket för att ta kontroll över din egen situation och kan välja mellan ett flertal olika assistansbolag för att hitta det privata assistansbolag som bäst lever upp till dina förväntningar. Men varför bör man egentligen överväga att anlita ett assistansbolag? Här kommer några av de många fördelar som kommer med att anlita privat assistansbolag.
Många personer upplever att det finns en naturlig gräns för hur mycket man orkar axla på egen hand. I många fall så får nära och kära väga upp där den egna förmågan brister. Med ett assistans företag så får man chansen att göra det enklare att få en dräglig vardag och samtidigt säkerställa tillgång på professionell, kvalitativ och pålitlig assistans.
Många väljer privata assistansbolag för att de på många sätt är en garanti för att vården ska hålla hög nivå. Dessa bolag har väldigt höga krav på sig från såväl lagstadgat håll som från befintliga brukare och kunder. Därför kan man ofta vara säker på att ett privat assistansbolag blir ett bra val såväl i det korta som det långa loppet.
I grund och botten handlar det i många fall om ren och skär livskvalitet. Genom att låta assistansbolaget vara en hjälp utifrån de faktiska behov som föreligger så blir det ett stöd och en hjälp som ser till att vardagen i bättre utsträckning fungerar som den ska.

Så här går processen till

Att anlita ett assistansbolag är inte svårare än att man följer ett fåtal enkla steg. I dagsläget är assistans företag väldigt måna om att alla ska få en bra upplevelse, vilket har gjort att det är enklare än någonsin att teckna ett avtal med ett privat assistansbolag.
• Välj ut det assistansbolag som du upplever i bäst utsträckning lever upp till dina behov, önskemål och förväntningar.
• Kontakta dem så kommer de att arrangera ett möte för att säkerställa att alla är överens om vad som förväntas och vilka tjänster som kan levereras.
• Är ni nöjda med vad som erbjuds så får ni chansen att underteckna ett avtal om personlig assistans.
• Om du med tiden ångrar dig så kan du alltid byta assistansbolag efter att den avtalade perioden har löpt ut. Kom därför ihåg att noggrant läsa vilka villkor som gäller.
Då olika assistansbolag varierar i vilka tjänster de erbjuder så är det ofta en bra idé att säkerställa så att man verkligen är på det säkra med vad de faktiskt erbjuder. Detta reda alltid ut i samband med det inledande personliga mötet. Ta alltid chansen att ställa samtliga frågor och reda ut alla funderingar. Att redan inledningsvis reda ut alla frågetecken lönar sig alltid i längden och gör att man slipper riskera att ångra sig i efter hand.

Kostnadsfri rådgivning

Är man osäker på vad som är bäst är det kommer till personlig assistans bolag så har man omfattande möjligheter att säkerställa kostnadsfri rådgivning via såväl privata assistansbolag som hos förmedlare av assistanslösningar. Med hjälp av rådgivning kan du få svar på alla frågor om vad man bör tänka på när man väljer att anlita ett assistansbolag. Det kan även underlätta för dig att ta rätt beslut, särskilt om du inte är helt övertygad om vad som skiljer olika assistansbolag åt.