Från Kairo till Gagnef i Dalarna

  • Nagla Negm El Din.

Nagla Negm El Din

Friheten att leva ett självständigt liv oavsett funktionsvariation, är grundläggande för Nagla Negm El Din. Hennes egen erfarenhet av när personlig assistans inte fungerar, fick henne att starta Shamsen.

Shamsen bildades av Nagla Negm El Din som är född och uppvuxen i Kairo. Hon flyttade till Gagnef i Dalarna i vuxen ålder och arbetade som socialsekreterare i Borlänge kommun under flera år. Nagla bildade Shamsen 2006 efter att en nära anhörig drabbats av en hjärnblödning.

Familjen fick först hjälp av assistenter genom kommunen, men upplevde att kommunens assistans inte alltid var så flexibel som man kunde önska. Det uppstod problem när familjen ville åka hem till Egypten för att hälsa på sin släkt och vänner. Nagla bildade ett eget assistansbolag för att underlätta vardagen för sin familj.

Idag har hennes företag cirka 350 anställda i bland annat Dalarna, Stockholm och Skåne.
Hennes ursprung präglar i högsta grad verksamheten. Bland kunder och anställda finns ett 20-tal nationaliteter representerade. Mångfald och integration ger solsken i vardagen på Shamsen!