Shamsen är till för dig som är i behov av personlig assistans. Du har rätt till ett innehållsrikt och givande liv, och du har stort inflytande över hur vi ska hjälpa till att uppfylla dina behov. Vår ambition är att skapa solsken i din vardag.

Du väljer själv vem/vilka som ska arbeta hos dig, men Shamsen hjälper dig med rekrytering när det behövs. Tillsammans planerar vi arbetsshema och genomförandeplan, det vill säga planen över din omvårdnad och aktiviteter. Givetvis utbildar Shamsen personalen, så att den har kunskap och kompetens för att utföra bästa möjliga arbete.

På Shamsen har vi dygnet runt-jour, vilket skapar trygghet för dig och dina assistenter.

På dina villkor

Om du har en varaktig och omfattande funktionsnedsättning har du enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, rätt till personlig assistans. Syftet med personlig assistans är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor.

En personlig assistent ska hjälpa dig med det som du, på grund av din funktionsnedsättning, inte själv kan göra. Din/dina assistenter hjälper dig med dina grundläggande behov, exempelvis personlig hygien, att förflytta dig och kommunicera med andra. Du kan dessutom ha rätt till hjälp med andra personliga behov som fritidsaktiviteter, träning, hushållsarbete och att umgås med familj och vänner.

Ansökan prövas

Det är Försäkringskassan eller din kommun som avgör om du har rätt till personlig assistans. Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det din kommun som beslutar om du får assistans, i annat fall är det Försäkringskassan. För att din rätt till assistans ska prövas behöver du göra en skriftlig ansökan till Försäkringskassan eller kommunen. Shamsen hjälper dig gärna med denna ansökan. Vi kan också hjälpa dig att överklaga i de fall där du inte är nöjd med det beslut som fattats.

Om du vill ha hjälp med kontakt med myndigheter runt din assistans (exempelvis kommunen, Försäkringskassan eller habiliteringen) så hjälper vi gärna dig med detta.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

010-30 30 430

https://shamsen.se/gdpr-sa-hanteras-dina-personuppgifter/