En persons önskan att hjälpa sin familj ledde till bildandet av Shamsen 2006. Riktig fart tog verksamheten 2012 och sedan dess har företaget växt sex gånger. Att erbjuda hög kvalitet i allt vi gör, och ett personligt och nära samarbete med kunder och anställda är vår främsta målsättning.

Kvalitet

Shamsen arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva personlig assistans.