• Personlig Assistans

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett väldigt brett begrepp. I ett strikt hänseende så är det en av de insatser för särskilt stöd och särskild service som omnämns i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det avser individualiserat stöd åt dem som har svårt att på egen hand sköta sin vardag. Den faktiskt omfattningen varierar utifrån den enskildes behov. Men denna formella situation säger egentligen inte särskilt mycket om vad personlig assistens innebär på en personlig nivå.

För den som har personlig assistans är det ofta en trygghet och ett sätt att uppnå eller återfå såväl frihet som bättre kontroll över sin egen vardag. Det är även en chans att i ett långsiktigt perspektiv bygga upp ett förtroende som möjliggör tillit till personer som verkligen kan göra skillnad i ens liv. Vi har lång erfarenhet av att erbjuda personligt utformad assistans och stöd till personer med vitt skilda behov.

Vem har rätt till personlig assistans?

Personlig assistans är i grund och botten den enskilde personens hemkommuns ansvar. Det är nämligen de som ansvarar för att dels utvärdera förutsättningarna för rätt till personlig assistans, och säkerställa att de som har rätten faktiskt får de stödåtgärder som behövs. Det finns tre lagstadgade förutsättningar för personlig assistans som särskilt stöd och särskild service. I många fall kan du få hjälp av ett assistansbolag att utvärdera förutsättningarna och ansöka på egen hand.

  • När en person har utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd.
  • När det föreligger betydande och icke övergående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
  • När det föreligger fysiska eller psykiska funktionshinder som inte i en uppenbar utsträckning kan härledas till normalt åldrande, och om det utgör en betydande svårighet i livet.

I grund och botten är tanken att personer trots dessa tillstånd och åkommor ska kunna leva ett självständigt liv på egna villkor. Den som tilldelas en personlig assist kan därmed få hjälp av de saker som inte går att utföra på egen hand. Det kan handla om allt ifrån att sköta den personliga hygienen och hushållsarbete till att kommunicera med andra människor och främja rörelsefrihet i vardagen. I många fall blir den personliga assistansen en viktig del av fritidsaktiviteter och möjligheten att umgås med nära och kära.

Det kan vara svårt att i förväg avgöra huruvida förutsättningarna för personlig assistans föreligger. Särskilt då prövningen alltid sker utifrån individuella omständigheter. Därför är det viktigt att se till att man via läkare har dokumentation som stöder att det finns den sorts funktionsnedsättning som ger rätt till såväl assistans som stöd.

Vad kostar personlig assistans och hur finansieras det?

Kostnaden för personlig assistans är i stor utsträckning beroende av såväl vilket assistansbolag som har anlitats, samt hur omfattande behovet av stöd är. I de flesta fall så finansieras det personliga stödet med hjälp av assistansersättning. Vår ambition är att vara ett prisvärt alternativ utan att någonsin kompromissa med kvalitet och tillförlitlighet.

  • Personen i fråga har rätt till särskilt stöd och särskild service.
  • Personen är under 65 års ålder.
  • Personen är socialförsäkrad i Sverige och inskriven hos Försäkringskassan.

Detta täcker de allmänna situationer då den personliga assistensen kan finansieras med stöd. Men det finns även undantagssituationer som kan vara svårbedömda. I samband med att hemkommunen beslutar om rätt till personlig assistans så utbetalas även ersättning utifrån antalet beviljade assistanstimmar. Denna ersättning hanteras av Försäkringskassan. Handläggningstiden varierar ofta och kan vid perioder av stor belastning bli ganska lång. Därför är det en bra idé att vara ute så tidigt som möjligt med sin ansökan om ersättning.

Är du osäker med vad som gäller i just din situation så får du gärna kontakta oss. Tillsammans kan vi bilda oss en uppfattning om vad som gäller för dig, och hur du bäst går tillväga för att skapa de bästa förutsättningarna för personlig assistans.

Hur stor är ersättningen och hur betalas det ut?

Det belopp som utbetalas i samband med assistansersättning varierar ofta utifrån ett flertal faktorer. Dels så beror det totala beloppet på hur många assistanstimmar som man anses ha behov av, och eventuella stödbelopp bygger även på hur omfattande behovet av personlig assistans faktiskt är. Försäkringskassan fastställer regelbundet riktvärden för assistansersättning. Detta belopp justeras ofta och bör endast användas som en allmän uppskattning av vilket ersättningsbelopp som man kan förvänta sig.
För att få ersättning och få närmare information om hur stor den är så behöver man kontakta Försäkringskassan för att utvärdera förutsättningarna för assistansersättning. Vid beviljad ersättning så betalas eventuellt belopp även ut retroaktivt, vilket gör att man inte nödvändigtvis behöver avvakta med att skaffa personlig assistans om man redan i förväg vet att man har rätt till en assistansersättning som ännu inte utbetalats. Är du osäker på vad som gäller i ditt fall så får du gärna kontakta oss för personlig rådgivning.

Hur ansöker jag för personlig assistans? 

Ansvaret för att bevilja rätten till personlig assistans ligger hos såväl Kommunen som Försäkringskassan. Och vilken av dem man väljer att vända sig till beror i många fall på vilka man i nuläget har mest kontakt med. I många fall sker prövningen automatisk om man redan tar del av kommunal verksamhet. I andra fall behöver man däremot ta eget initiativ. Detta är vad som i allmänhet krävs för att ansöka:

  1. Ha tillgång till ett läkarutlåtande som styrker behovet av personlig assistans.
  2. Kontakta kommunen eller Försäkringskassan. Detta kan ibland ske online.
  3. Bifoga läkarutlåtandet och genomgå eventuella kompletterande undersökningar som Kommunen eller Försäkringskassan kan tänkas kräva.
  4. Invänta beslut.

Om behovet av assistanstimmar understiger 20 timmar så är det generellt sett Kommunen som ansvarar för utredning och beslut. Medan det vid mer omfattande behov är Försäkringskassan som hanterar det hela.

Här på Shamsen så hjälper vi hjärna till med att såväl ansöka som att se till att nödvändig och lämplig dokumentation vill. I många fall kan det vara enklare att slippa ansöka på egen hand då ansökan i många fall kan innebära ett visst mått att administration. Om man nekas rätt till personlig assistans går det alltid att överklaga. Då det alltid är kostnadsfritt att överklaga förvaltningsrelaterade beslut så har man sällan något att förlora. Vi hjälper självklart till att överklaga om du inte är nöjd med det beslut som tagits. Vi tar även hand om allmän kontakt med kommuner och myndigheter.

Hur överklagar jag och omprövar ett beslut?

Då ett beslut om personlig assistans alltid prövas och görs med utgångspunkt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade så anses såväl handläggning som beslut vara myndighetsutövning. Detta innebär att du har rätt att såväl ta del av beslutet, eventuellt kringmaterial och även överklaga om beslutet inte är som du förväntat dig. Att överklaga kostar aldrig något, och i många fall kan överklagan vara ett sätt att säkerställa att beslutsprocessen gått rätt till.

Du behöver aldrig vara orolig för att en överklagan ska leda till ett sämre beslut. Det är nämligen förbjudet för myndigheter att ändra beslut på ett sådant sätt att det leder till en nackdel för den enskilde individen. 

Så hjälper personlig assistans dig

Fördelarna med personlig assistans är i många fall ytterst individuella. Även om grundtanken är att det ska vara en hjälp i vardagen så är fördelarna ofta väldigt mycket mer långtgående. Med ett tryggt och pålitligt assistansbolag så skapas rätt förutsättningar för ett långvarigt samarbete och en bra relation med assistenterna. Vi ser alltid till att individualisera vårt arbetssätt och verkligen anstränga oss för att erbjuda personlig assistans som gör skillnad.

För många personer så har personlig assistans kommit att bli vägen till ett rikare liv. Trots att det kan låta motsägelsefullt så bidrar assistans ofta till större självstyre och kontroll över vardagen. Särskilt då en skicklig assistent alltid ser till att underlätta och anpassa arbetets gång utifrån de verkliga förutsättningar och önskemål som föreligger.

Så blir du kund hos oss

Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att bli kund hos oss. Detta gäller oavsett om du redan nu har ett assistansbolag, eller om du planerar att ansöka om assistans och behöver ett bolag i framtiden. Med fokus på era behov så gör vi det enkelt för dig att välja oss. Vill du säga upp ditt befintliga assistansbolag så kan vi hantera det åt dig för att övergången ska bli så snabb, smidig och enkel som möjligt.

Ring oss eller använd vårt kontaktformulär. Vi återkommer så snart som möjligt och ser fram emot alla frågor ni kan tänkas ha. Eftersom vi värdesätter ert förtroende så vill vi att ni ska vara helt bekväma med att välja oss.

Kostnadsfri rådgivning

Kontakta oss redan idag så tar vi tillsammans de steg som krävs för att ni ska få bättre personlig assistans. Vi erbjuder gratis rådgivning och hjälper er med alla eventuella frågor som ni kan tänkas ha. Detta gäller såväl dig som redan har personlig assistans och vill byta bolag, som dig som överväger att ansöka om stöd.

Shamsen hjälper dig även med ansöknings- och rättsprocessen för personlig assistens.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

010-30 30 430

https://shamsen.se/gdpr-sa-hanteras-dina-personuppgifter/