• Personlig assistans i Avesta

Bor du i Avesta och behöver personlig assistans? Då har du hamnat rätt. Vi på Shamsen erbjuder personlig assistans i flera orter runt om i Dalarna och i Sverige, bland annat i Avesta. För oss är det viktigt att människor som är i behov av personlig assistans i Avesta, får det. Därför kan vi på Shamsen vara med på hela vägen. Från ansökan om personlig assistans i Avesta till att vara din assistansanordnare.

När du väljer Shamsen som assistansanordnare bistår vi dig med du behöver. Om det är personal du behöver så ordnar vi det och all administration som tillkommer. Tanken är att du som behöver personlig assistans i Avesta eller som har någon som är anhörig som behöver det, ska kunna fokusera på allt annat som hör livet till och vi sköter det som behövs helt enkelt. Låt oss lägga tid på det administrativa och njut du av livskvalitet.

Vad är personlig assistans?

I Avesta erbjuder vi personlig assistans som främjar självständighet och livskvalitet för individer med olika behov. Vår assistans innebär att individer ges möjlighet att utföra vardagliga uppgifter som annars skulle vara svåra eller till och med omöjliga att genomföra på egen hand. Det kan vara allt från personlig vård till att delta i hushållsarbete eller sociala aktiviteter.

Vår assistans skräddarsys efter individens specifika behov och önskemål, vilket ger dem kontroll och valmöjligheter över sina liv. Genom att tillhandahålla personlig assistans möjliggör vi också ökad delaktighet i samhället, vilket innebär att individer kan delta mer aktivt i arbete, fritidsaktiviteter och samhällsevents. Utöver detta minskar dina eventuella känslor av isolering och ensamhet genom att främja social interaktion och möjligheter till att träffa vänner och familj.

Genom att erbjuda trygghet och säkerhet i den egna miljön, skapar vår personliga assistans en känsla av välbefinnande och trygghet för våra kunder. För att få tillgång till personlig assistans i Avesta krävs vanligtvis en bedömning av individens behov och sedan en ansökan till kommunen eller Försäkringskassan. Det finns olika regler och riktlinjer som styr tilldelningen av personlig assistans, och det kan variera mellan olika länder och regioner.

Personlig assistans är en viktig resurs som ger människor med funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Genom att erbjuda skräddarsydd hjälp och stöd möjliggör denna tjänst en ökad grad av självbestämmande och empowerment för dig som behöver det extra stödet i sin vardag.

Kontakta oss här på växeln så hjälper vi dig!

010-30 30 430

https://shamsen.se/gdpr-sa-hanteras-dina-personuppgifter/